‘Wegenbelasting ontdoken met grote wisseltruc’


In Nederland rijden diverse auto’s rond die op papier ‘oud zijn gemaakt’ waardoor er geen wegenbelasting over wordt betaald, terwijl dit wel zou moeten. De instanties trekken aan de bel. ‘Wegenbelasting ontdoken met grote wisseltruc’. 

Tot dit jaar was in Nederland elke auto van 25 jaar en ouder vrijgesteld van Motorrijtuigenbelasting (MRB). Sinds kort is deze grens naar 40 jaar opgetrokken, met enkele uitzonderingen.

Nu veel auto’s niet meer als ‘oldtimer’ in aanmerking komen laten hun eigenaren de achteraf ingebouwde LPG-tank verwijderen. Een actie waarna de wagen opnieuw wordt gekeurd door de RDW. Hierbij schijnt met regelmaat aan het licht te komen dat er, al dan niet met medeweten van de eigenaar, een wisseltruc is toegepast, laten we het ‘de omgekeerde Afrikaanse voetballer’ noemen: de auto heeft een oudere identiteit aangemeten gekregen, waardoor er ten onrechte jarenlang geen MRB is afgedragen.

”Het blijkt dat veel wagens bij lange na geen 25 jaar oud zijn, terwijl ze wel zo stonden ingeschreven”, aldus een woordvoerder van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit in de Metro. Samen met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gaan zijn nu op het orgel. Hoe werkt de grote wisseltruc?

Een oud belastingvrij brik wordt voor inschrijving bij de RDW aangeboden. Als dit uit een ander EU-land afkomstig is krijgt dit een chassisnummer (VIN) zonder dat er naar de technische staat wordt gekeken. Dit VIN wordt vervolgens gebruikt voor een nieuwer exemplaar van dezelfde auto, identiteitsfraude/klonen dus. Het chassisnummer klopt met wat er in de papieren staat, dus je hebt een grondige technische inspectie nodig om onraad te ruiken.

Best een lucratieve business dus. Iets soortgelijks zagen we in het verleden al eens metdeze Land Rover, die door de Amerikaanse autoriteiten zonder pardon compleet werd vernietigd. In Nederland zal het waarschijnlijk bij een belastingaanslag en een eventuele naheffing (mits aannemelijk kan worden gemaakt dat de eigenaar op de hoogte was van de fraude) blijven.

Het is niet bekend wat de omvang van deze fraude is. In een reactie laat het RDW aan ons weten: “er zijn geen exacte cijfers bekend. Niet bij de RDW, niet bij de Politie of bij AVC”.

Bron

‘Wegenbelasting ontdoken met grote wisseltruc’.

Recent Content