Wasbenzine is een prima diesel-alternatief


Stel: er kwam wasbenzine of terpentine uit de pomp in plaats van diesel, dan liepen onze zelfontbranders tot 20 procent efficiënter, aldus een Nederlandse onderzoeker die vandaag op de materie promoveert. Wasbenzine is een prima diesel-alternatief.

Niels Leermakers is verbonden aan de TU Eindhoven, en hij onderzocht het verbrandingspotentieel van alternatieve brandstoffen voor de dieselmotor, die weliswaar steeds meer wordt fijngeslepen, maar nog steeds NOx, CO2, en roet uitstoot.

Twee van deze alternatieven zijn wasbenzine en terpentine. Zij mengen beter met lucht, waardoor er een vollediger verbranding mogelijk is dan met dieselolie. De traditionele diesel wordt niet langer alleen uit aardolie gewonnen, maar tegenwoordig ook uit biologisch materiaal of aardgas, waarmee synthetische diesel gemaakt kan worden.

Hoewel laatstgenoemde producten potentieel betere eigenschappen hebben, worden deze niet benut, omdat ze door hun bewerking in het domein van de traditionele diesel worden teruggeduwd. De reden is eenvoudig: de bestaande motorblokken moeten er goed op kunnen draaien.

Als alternatief kan er wasbenzine getankt worden, maar het probleem hiermee is dat het minder breed inzetbaar is als diesel (of frituurvet); de toleranties zijn erg nauw. Of je er nou in Lapland of in Abu Dhabi mee rond rijdt, in Nederland of in de bergen van Nepal, dieselolie presteert overal redelijk identiek. Bij wasbenzine zijn die marges veel kleiner.

Bij zijn onderzoek gebruikte Leermakers standaarddiesels met een aangepast motormanagement, waarbij delen van de verbrandingskamer van (stevig) glas werden gemaakt, opdat er meegekeken kon worden. Met behulp van laserlicht en een aanpasbare zuurstofconcentratie kon er vervolgens geanalyseerd worden. Onder ideale omstandigheden werd een rendement tot ruim boven de 50 procent gehaald, veel meer dan de 43 procent die een vrachtwagenmotor momenteel haalt.

Toepasbaarheid

Mochten de externe factoren als temperatuur en luchtdruk op de een of andere wijze gereguleerd kunnen worden binnen de motor, dan heeft deze technologie in de praktijk op autogebied zeker kans. In de scheepvaart is het zelfs nog makkelijker, aangezien daar altijd op dezelfde hoogte gevaren wordt.

De vraag is alleen: wat doet een litertje wasbenzine? In de winkel nochtans enkele euro’s, en dat is zonder accijnzen..

Bron

 

Wasbenzine is een prima diesel-alternatief

Recent Content