Subsidie elektrische auto


Het rijden in een elektrische auto wordt nu heel erg interessant. Vanaf 2021 kun je een subsidie elektrische auto ontvangen van 6000 euro. Maar er is meer! Lees het nu!

Subsidie elektrische auto

Vanaf 2030 kopen de Nederlanders alleen nog elektrische auto’s. Er zullen er dan meer dan 2 miljoen elektrische auto’s op de weg zijn. Natuurlijk met genoeg laadpunten, ook enkele miljoenen. Dit zijn de doelstellingen voor de komende tien jaren. Het zal allemaal erg snel gaan. Daarom komt er ook een subsidie elektrische auto. Hierdoor zal de elektrische auto een enorme boost krijgen.

6000 euro voor de aanschaf van elektrische auto

De subsidie die er zal komen is een aanschafsubsidie. Dit betekent dat als er een elektrische auto gekocht wordt er een voordeel is van 6000 euro. Deze elektrische auto moet dan gebruikt worden voor privégebruik. De subsidie elektrische auto zal dan aflopen tot 2200 euro in 2030. Dus tien jaar lang een groot voordeel voor de elektrische auto. Dit zal ervoor moeten zorgen dat de doelen van de regering gehaald zullen worden.

Ook de zakelijke rijder wordt geholpen

Op dit moment zijn de meeste bezitters van elektrische auto’s de zakelijke rijders. Ook voor deze lease auto’s zal een enorm goede aanschafsubsidie zijn. Want vanaf 2021 zal er een voordeel zijn van 3430 euro. Dit loopt dan af tot 1830 euro in 2024.

En natuurlijk ook aandacht voor het tweedehands elektrisch rijden

Er zijn ook maatregelen bedacht om het elektrisch rijden in een tweedehands auto aantrekkelijker te maken. Je moet hierbij denken aan:

 • Een vrijstelling van motorrijtuigenbelasting tot aan 2025
 • Geen elektrische auto’s naar het buitenland
 • Autobatterijen hergebruiken
 • Leasen tweedehands elektrische auto’s bevorderen

Alles wat u nog meer moet weten voor de komende jaren

Het energieakkoord voor duurzame groei is een Nederlandse overeenkomst tussen ruim veertig organisaties en de Nederlandse overheid, uit 2013. Het akkoord gaat over energiebesparing en klimaat maatregelingen. Hier wordt de elektrische auto in Nederland door de overheid gestimuleerd.

In het energieakkoord is vastgelegd dat pas in 2035 een verbod op verkoop van de diesel- en benzineauto’s aan de orde mag zijn. Het huidige kabinet wil vanaf 2030 dat er alleen nog maar emissievrije auto’s in Nederland verkocht mogen worden, tenminste dat is hun streven.

Subsidie elektrische auto 

Een elektrische auto moet opgeladen worden. Dit gebeurt door middel van een laadpaal. Om het rijden in een elektrische auto te stimuleren hebben diverse gemeenten subsidie verstrekt op het aanschaffen van een laadpaal. Een overzicht per gemeente vindt u op: subsidie per gemeente.

Dit telt niet alleen voor de laadpaal, maar ook voor subsidie op de elektrische auto. Diverse Nederlandse overheidsinstellingen bevorderen elektrisch rijden via verschillende regelingen.Voor bedrijven die willen investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen is er een milieu-investeringsaftrek het MIA.

Financiële ondersteuning bij duurzaam rijden 

U bespaart door elektrisch te rijden niet alleen uit op brandstoffen. U krijgt ook nog een belastingvoordeel en subsidies. Subsidie elektrische auto’s moet het mogelijk maken om het duurzaam rijden aantrekkelijker te maken.
Voor een personen auto noemt men dat Bpm. Het is een interessante kosten besparing, waar u zich bewust van moet zijn, bij het aanschaffen van een elektrische auto. Subsidie en elektrische auto’s zijn onomstotelijk aan elkaar verbonden.De ANWB stimuleert het schoner rijden in Nederland ook. Het elektrisch rijden en de voordelen daarvan speelt de ANWB goed op in.

Waarom elektrisch rijden?

Elektrisch rijden staat volop in de belangstelling tegenwoordig. Een reden daarvan is de bewustwording van auto’s en milieu. De voordelen van elektrisch rijden zijn:

 • Stroom kun je zelf opwekken
 • Beter voor het milieu
 • Subsidies

Over enkele jaren zullen benzine auto’s niet meer gemaakt worden, naar alle waarschijnlijkheid. Autofabrikanten zijn momenteel al bezig om alleen nog maar auto’s met een elektro- en verbrandingsmotor te maken. Het aantal elektrische rijdende auto’s stijgt in Nederland. Daarmee is er ook een stijging in het aantal Laadpalen. Subsidies elektrische auto’s en laadpalen worden inmiddels door diverse gemeentes gegeven, zoals eerder aangegeven in dit artikel. Een groot voordeel voor de elektrische autorijder.

Prijs en kwaliteit 

Een elektrische auto is relatief duur in aanschaf. Dit stimuleert niet direct tot aankoop van een elektrische auto. Kwalitatief is de elektrische auto beter door zijn schoner rijden. Subsidie elektrische auto’s is een maatregel van de overheid, om op die manier het elektrisch rijden betaalbaarder te maken. Door deze stimulerende maatregel hoopt de overheid dat er meer elektrische auto’s gekocht worden. Op termijn zal de elektrische auto daardoor goedkoper worden.

Wat is subsidie? 

Subsidie komt uit het Latijnse woord subsidium en betekent ondersteuning. Het is een bijdrage van de overheid, die meestal tijdelijk gegeven wordt. Het is ter behoefte van het opstarten van een activiteit met een economisch belang. In dit geval is subsidie elektrische auto’s zo’n economisch belang. In het belang voor de toekomst van het milieu. Subsidie is een verzamelnaam en onderverdeeld in diverse vormen, zoals:

 • Garanties
 • Achtergesteld krediet
 • Investeringspremies

Duurzaam rijden bevorderen

Subsidies worden regelmatig ingetrokken door de overheid, onder anderen door het gevaar dat aan het verstrekken van subsidies kleeft. Dat gevaar is afhankelijkheid. Subsidies zijn tijdelijke ondersteuningen, waar men niet afhankelijk van moet blijven. In het geval van de elektrische auto’s zal dat ook voor subsidie elektrische auto’s tellen. Het is een op start maatregel van de overheid. Duurzame energie kan niet bestaan zonder subsidie. Subsidie elektrische auto’s is noodzakelijk voor het laten slagen van het duurzaam rijden.

Oplaadpunt 

Oplaadpunt ook wel laadpunt genoemd, is een infrastructuurelement voor de elektrische voertuigen. In een laadpaal kan een groep aan oplaadpunten zitten. Een elektrische auto hebben een plug-in waarmee ze gebruik kunnen maken van een laadpaal. Je hebt thuis- en openbare oplaadpalen. Er bestaan ook snel laadpalen, waar men in korte tijd de auto op kan laden. Net als subsidie elektrische auto’s, bestaat er ook subsidie laadpaal.

Tractiebatterij en brandstofcel 

Tractiebatterij zorgt voor de voortbeweging van elektrische voertuigen, waaronder de elektrische auto. Het is een accu, dit is een oplaadbare batterij die stroom oplevert door middel van elektrochemische cellen. De totale oppervlakte van de platen van een cel zorgt voor de capaciteit van de batterij.Dit word aangegeven met Ah (ampère uur). De tractiebatterijen zijn geliefd om hun duurzaamheid, het leveren van veel stroom en hun betrouwbaarheid. Ze zijn snel weer gebruiksklaar.

Brandstofcellen zijn elektrochemische toestellen. Ze zetten de chemische energie van een constante reactie om in elektrische energie. Zuurstof en waterstof worden afzonderlijk aan de brandstofcel toegevoerd. De brandstofcellen lijken op accu’s. Het rendement is hoger dan andere bestaande opwekkers van energie.

Reden van subsidie elektrische auto 

Door deze accu’s worden de elektrische auto’s meestal duur, maar beter voor het milieu. De reden voor de overheid om subsidie elektrische auto’s te verwezenlijken. In het begin zal die subsidie elektrische auto’s redelijk hoog liggen, i.v.m het opstarten van de verkoop en daadkracht van de elektrische auto. Autofabrikanten hebben gelukkig nog tijd om aantrekkelijke en goed uitziende elektrische auto’s te fabriceren. Dat is natuurlijk ook belangrijk voor de verkoop. Het zal niet alleen afhangen van de subsidie elektrische auto maatregel.

Alles over subsidie elektrische auto 

Wanneer u op Google zoekt naar subsidie elektrische auto, zult u verwezen worden naar diverse website die over dit onderwerp schrijven. Het is een onderwerp wat voor de autowereld een nieuwe weg inslaan wordt of ondertussen al ingegaan is. Autoblog is daar één van. Hier wordt beschreven hoe Nederland inspeelt op de toekomst van de elektrische auto’s en de subsidie elektrische auto’s.

Welke subsidies elektrische auto zijn er? 

Er zijn verschillende subsidie in Nederland beschikbaar. Subsidie elektrische auto tijden en laadpunten zijn verschillend per doelgroep zoals; ondernemers en consumenten. Het varieert per regio, daarvoor kunt u het beste bij uw eigen gemeente informeren.

Ondernemers krijgen andere subsidies elektrische auto, dan de consumenten. Ze hebben met andere maatregelen te maken als een privé autobezitter. Wanneer ondernemers elektrisch gaan rijden is subsidie elektrische auto interessant voor hen. Meer over de ondernemersvoordelen en subsidie elektrische auto, kunt u lezen op Nederlandelektrisch.nl.

Fiscale bijtelling elektrische auto 

Het stelsel van de autobelasting wordt door het kabinet eenvoudiger gemaakt. Een maatregel om elektrisch rijden aantrekkelijker te maken. Het kabinet geeft niet alleen subsidie elektrisch auto, maar ook een verminderde bijtellingspercentage.

MIA het milieu-investeringsaftrek is het bekendste nationale subsidie elektrische auto. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet de investering aangemeld zijn binnen drie maanden bij het RVO. Dit moet tegenwoordig niet meer bij de belastingdienst aangemeld worden, maar bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Particulieren en subsidie elektrische auto 

Door de variaties aan modellen van elektrische auto’s, worden er steeds meer elektrische auto’s gekocht. Over het algemeen worden ze door ondernemers gekocht, omdat het voor een particulier nog veel te duur is. Om particulieren over te halen om een elektrische auto te kopen, is subsidie elektrische auto. Dit kan een aanschafsubsidie zijn.

Met het formule-1 team gaat het kabinet een onderzoek beginnen om elektrisch rijden in Nederland aantrekkelijker te maken. Het actieplan wordt ‘maak elektrisch rijden groot’, genoemd. Een megasubsidie schijnt overwogen te worden voor subsidie elektrische auto.

Onderzoek naar subsidie elektrische auto 

Meer over de plannen van het kabinet en het actieplan kunt u lezen op zelfenergieproduceren.nl. Elektrische auto’s zijn tot 2020 vrijgesteld van Belasting van Personenauto’s en Motorvoertuigen (BPM. Er is op dit moment nog geen sprake naar een aanschaf subsidie elektrische auto. Er wordt gedacht aan een landelijke eenmalige subsidie, omdat het kabinet ernaar streeft om vanaf 2025 alleen nog elektrische auto’s te verkopen. Er wordt hard aangewerkt om het elektrisch rijden standaard te maken. Hierover is het kabinet eens dat er een subsidie elektrische auto moet komen.

Milieu subsidies 

Milieu en subsidies staan bij de overheid hoog in het vaandel. Dit komt omdat men bedrijven en particulieren wil stimuleren om duurzamer te gaan leven. Dat betekent dat men de natuur zo min mogelijk belast. De elektrische auto is in zoverre beter voor het milieu, doordat het geen uitstoot heeft van fijn stof en er komt geen stikstofoxiden uit. De luchtkwaliteit wordt daardoor verbetert en is het idee achter duurzaam rijden. En om een schonere lucht te kunnen krijgen, wil de overheid dat er meer in elektrische auto’s gereden wordt.

Voor wat hoort wat, lijkt in dit geval te werken. De subsidie elektrische auto is een tegemoetkoming naar de automobilist, om zich over te laten halen de elektrische auto te gaan kopen. Nog voordat het over een aantal jaren een verplichting wordt. Verplicht onder anderen doordat er geen brandstof auto meer te koop is, alleen de elektrische auto wordt dan verkocht. Het is de vermoedelijk de moeite waard, om u te laten verleiden door de subsidie elektrische auto om er een te kopen. Subsidie elektrische auto is een mooi cadeau. Een cadeau die de overheid geeft bij goed gedrag naar het milieu.

Elektrisch rijden en schoner natuur 

Elektrisch rijden heeft positieve invloed op:

 • Klimaat
 • Geluidsoverlast
 • Luchtkwaliteit

Daarnaast is er een verwachting dat de accu’s hergebruikt kunnen worden. Hoe beter de duurzaamheid van de elektrische auto, hoe beter voor de natuur. De subsidie elektrische auto is aantrekkelijk. Het is de vraag of de automobilist de subsidie elektrische auto alleen als financieel voordeel ziet of zichzelf ook verdiept in de voordelen voor het milieu. Het maakt in principe niet uit, want als men duurzamer gaat rijden is dat voor beiden goed. Dus ook voor het milieu.

De subsidie elektrische auto krijgt u zo 

Het kabinet zet zich in voor zowel zakelijk als persoonlijk gebruik van de elektrische auto. Voorheen is het nauwelijks te doen voor een particulier om een elektrische auto te kopen. U heeft niet dezelfde voordelen die een ondernemer heeft. Het elektrisch rijden is de afgelopen jaren het meest geschikt geweest voor de zakelijke wereld. De afspraken voor de toekomst van de elektrische auto, worden vastgelegd in het klimaatakkoord. De maatregelingen en de dekking worden voor de hele periode tot aan 2030 in het klimaatakkoord neergeschreven. Wat daarin naar voren komt, is de lastenverdeling. Vanuit dat perspectief is de zoektocht naar passende subsidie elektrische auto’s ontstaan.

Subsidie elektrische auto zijn ook aantrekkelijk voor bedrijven die over willen stappen van hun brandstof zakenauto naar een elektrische auto. Subsidie elektrische auto zal in het voordeel werken om die overstap te maken.

Subsidies elektrische auto voor u op een rijtje: 

 • BMP Aanschafbelasting
 • Motorrijtuigenbelasting
 • Lokale subsidie elektrische auto
 • Subsidie elektrische auto voor de ondernemer
 • Bijtelling elektrische auto
 • Milieu-investering aftrek (MIA en VAMIL)

Wat is VAMIL regeling?

VAMIL is een afkorting van, Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen. Een subsidie op milieuvriendelijke middelen (bedrijfsmiddelen. Subsidie elektrische auto zijn te verkrijgen. Elektrische auto’s komen ook in aanmerking voor de VAMIL-regeling.

Elektrisch rijden is niet helemaal nieuw 

Hoe nieuw de elektrische auto ook lijkt, het is er al eerder geweest. De elektrisch auto’s waren er al veel eerder dan dat men vermoedelijk denkt. In de negentiende eeuw reden er al elektrische auto’s. Geschiedenis vertelt over eerdere ondernemingen over de elektrische auto’s, dit kunt u lezen op elektrische auto in de negentiende eeuw.

De subsidie elektrische auto is van belang voor u als ondernemer en particulier. Meer daarover vindt u hier: subsidies en regelingen. Nog een aantal jaren wachten tot dat het elektrisch rijden een feit is.

Veranderingen in de autowereld 

Het beeld van het tankstation zal veranderen, net als het geluid op de snelwegen. Er zijn heel wat discussies geweest over de stilte en veiligheid van de elektrische auto’s. Toch kan de rust weleens aangenaam worden in het drukke verkeer. Uw gedachten laten gaan over het elektrisch auto rijden is inmiddels wel aangezet. Subsidie elektrische auto weegt mee in de overwegingen.

Leasen van een elektrische auto

Subsidie elektrische auto telt ook voor het leasen van een elektrische auto. De autobedrijven, de leaseautobedrijven, de overheid en de belasting denken allemaal mee om het autorijden zo duurzaam mogelijk te maken. Gelukkig maar, zeker wanneer het kabinet inderdaad een megasubsidie regelt voor de elektrische auto. De subsidie elektrische auto is natuurlijk aangenaam en neemt zowel u als particulier of ondernemer graag aan. Het maakt het voordeliger om over te stappen naar een auto die elektrisch rijdt en dat is wat de natuur verrijkt.

De autoliefhebber

Voor een autoliefhebber van stoere ronkende auto’s is het niet aantrekkelijk om een bijna geluidsloze auto te kopen. Ze zullen waarschijnlijk een goede deal van de overheid nodig hebben in de vorm van subsidie elektrische auto’s. Alles went, zegt men weleens. De elektrische auto wordt over een aantal jaren waarschijnlijk ook onderdeel van het ‘gewone’ straatbeeld.

Tot slot 

Benzine tanken zal dan tot het verleden behoren. Dat de elektrische auto dan maar mag bekoren. Wennen zal het uiteindelijk wel, het gaat nu toch wel redelijk snel. Voor u het weet is de elektrische auto verplicht en zijn de brandstof auto’s uit het zicht. Of het toekomstbeeld mooier wordt door het elektrisch rijden moet nog blijken. Het bewuster omgaan met het milieu is een stap in de goede richting. Laadpalen zien we al meer verschijnen op parkeerplaatsen en bij huizen. Nu nog het klimaatakkoord waarvan de hoofdlijnen al gepresenteerd zijn, rond hebben.

Zijn we op weg naar geluidsloze auto- en snelwegen? Dan zult u gebruik kunnen maken van nieuwe subsidie elektrisch auto rijden. Dit is geen blijvende subsidie, het is bedoeld voor het opgang krijgen van de verkoop van de elektrische auto. Bij meer verkoop van de elektrische auto, wordt deze uiteindelijk betaalbaarder.

Wanneer een elektrische auto kopen?

Mocht u besluiten om voor de verplichting van de elektrische auto er een te willen kopen, dan is de subsidie elektrische auto een voordeel voor u. Verdiept u in de mogelijkheden en de maatregelingen die u daarvoor moet nemen, voordat u er een koopt. Dat kunt u eenvoudig online doen. Meer weten over subsidie elektrische auto? Lees u dan in op RVO.nl over uw mogelijkheden. Wie weet gaat het elektrisch rijden ons uiteindelijk verblijden.

Welke elektrische auto kies ik?

Voor nu zijn het ontwikkelingen die in de startblokken staat tot het brandstof rijden daadwerkelijk in elektrisch rijden overgaat. Modellen zijn in de maak, want er is verschil van smaak. Gelukkig maar dat er keuze is in diverse modellen, want als iedereen dezelfde elektrische auto gaat rijden is geen fijn idee. Unieke smaken tellen bij de verkoop van elektrische auto’s voor de autofabrikant zeker mee. Zo zijn er al wat variaties op de markt gebracht. Welke auto’s er al zijn kunt u zien op: anwb welke auto’s zijn er.

Conclusie

De keus is nu aan u, de verplichting komt eraan. Over een geringe periode zien we overal elektrische auto’s aan de laadpaal staan. Zowel zakelijk als particulier gaat het schoner rijden tellen. Voorbereidt zijn op wat komen gaat, is wijsheid. U weet dan waar uw auto staat en welke subsidies er zijn. Waarvoor u in aanmerking komt en hoe u het financieel kan verwezenlijken om elektrisch te gaan rijden, wordt nu duidelijk. Subsidie elektrisch auto is dichter bij dan u denkt.

Recent Content