Grenspompen verkopen kwart minder diesel en LPG


Het leed van de pomphouder aan de grens is nog niet geleden: sinds de accijnsverhogingen aan het begin van dit jaar blijft een kwart van alle diesel- en LPG-tankende klanten weg. Grenspompen verkopen kwart minder diesel en LPG.

Branchevereniging BOVAG heeft zijn offensief tegen de stijgende prijsverschillen met het buitenland al flink lang geleden ingezet, en een onderdeel hiervan was een peilmomentje na de eerste maand van 2014. Het resultaat: de afzet van diesel en LPG daalde vlakbij de grens met respectievelijk 24 en 27 procent t.o.v. januari 2013.

Echter: ook in heel Nederland liep de verkoop flink terug, er vloeide maar liefst 90 miljoen liter brandstof minder door de vulslangen. Damn you, Elon!

Ik heb er zelf een dubbel gevoel bij. De BOVAG preekt voor eigen parochie, en dus kunnen we deze taal van ze verwachten, maar de grens schuift wel steeds verder op. Het wordt voor steeds grotere groep voordeliger om in buitenland te tanken.

Echter: zoals deze twitteraar terecht opmerkt: over de grens tanken voor grensbewoners is niet iets van gisteren, en dat weet de Bovag ook maar al te goed. ‘t zit hem trouwens in de combinatie: bijna niemand gaat voor alleen voor peut naar de oosterburen (ondergetekende groeide op in de NL-DE grensstreek, dus dat is even het uitgangspunt), da’s te marginaal. Maar koop er een paar kratjes bier en flesjes sterke drank erbij, en het tikt aan.

Ergo: de leegloop van tankers aan de grens is een opeenstapeling van factoren. Ja, het overheidsbeleid en de torenhoge accijnzen spelen hier een zeer grote rol in, en dat vinden ook wij een kwalijke zaak, maar aan de andere kant: een slimme ondernemer zit niet stil. Nederland is sinds jaar en dag een duur brandstofland, en een pomphouder aan de grens weet ook wel dat hij het op prijs niet gaat winnen van Duitsland. Voorheen met de diesel nog net, maar omstandigheden veranderen.

Even cru gesteld: als je hebt zitten te snurken en het water staat je nu aan de lippen als tankondernemer, dan kan je met je vingertje naar de overheid wijzen maar is het misschien reeël om ook een stukje schuld bij jezelf neer te leggen. Wie niet innoveert gaat ten onder.

Bron

Grenspompen verkopen kwart minder diesel en LPG.

Recent Content