Eindelijk! Er komt een maximumsnelheid voor fietsers


De terreur van de wielrenamateur wordt een halt toegeroepen. Eindelijk! Er komt een maximumsnelheid voor fietsers.

Terwijl de verkeersveiligheid over het algemeen stijgt, is er een groep waar de laatste jaren juist meer brokken worden gemaakt: fietsers. En dan zijn niet alleen de in spandex gestoken amateurwielrenners die zich Petacchi wanen, ook het groeiend aantalelektrische fietsen in Nederland zorgt voor meer crashes.

Het Friese Franekeradeel is de tweewielerterroristen meer dan beu en start deze week samen met de Fietsersbond een proef met een maximumsnelheid. Vanaf woensdag mag er op twee fietspaden niet harder worden gereden dan 30 kilometer per uur. Wie harder meent te moeten rijden, wordt door een speciaal verkeersbord vriendelijk doch dringend verzocht de rijbaan op te gaan. De gemeente wacht echter nog even met het uitdelen van boetes.

Met deze proef wil Franekeradeel kijken of ze de verkeersveiligheid kunnen vergroten door het snelheidsverschil op fietspaden weg te nemen. Moeten we dit, indien succesvol, meteen maar landelijk invoeren?

Eindelijk! Er komt een maximumsnelheid voor fietsers.

Recent Content