CARDIOLOGEN: MAGNETISCH VELD EV’S WAARSCHIJNLIJK ONGEVAARLIJK VOOR PACEMAKERS


Bij elektrische auto’s zijn er eigenlijk maar een paar zaken waar we het eerst op letten: wat is de actieradius en wanneer is hij leverbaar. Maar er zijn meer zaken waar we misschien ook wel rekening mee moeten houden. Elektrische auto’s wekken namelijk ook een behoorlijk elektromagnetisch veld op. En zo’n elektromagnetisch veld zou een risico kunnen opleveren voor hartpatiënten die een pacemaker of defibrillator (ICD) hebben. Het is niet zeker of deze mensen wel zonder enig risico in een elektrische auto zouden kunnen rijden. Het elektromagnetische veld van de auto zou wel eens de werking van de pacemaker of ICD kunnen beïnvloeden. Er zijn ontzettend veel mensen die zoiets hebben zodat het van groot belang is om dit goed te onderzoeken. Alleen al in Duitsland worden ieder jaar zo’n 110.000 van dergelijke apparaatjes geïmplanteerd. CARDIOLOGEN: MAGNETISCH VELD EV’S WAARSCHIJNLIJK ONGEVAARLIJK VOOR PACEMAKERS.

ONDERZOEK MOET UITSLUITSEL BRENGEN

Er zijn nog geen onderzoeken die uitsluitsel kunnen geven of dit inderdaad gevaarlijk is of niet. Op grond daarvan heeft dokter Carsten Lennerz, cardioloog aan het DHM (Deutschen Herzzentrum München), een onderzoek uitgevoerd dat duidelijk moest maken of hartpatiënten met een ICD of pacemaker inderdaad storende invloeden van een elektrische auto kunnen ondervinden. Hierbij werd gekeken naar de invloeden tijdens zowel het rijden als het opladen. Dr. Lennerz en zijn collega’s hebben vier verschillende elektrische auto’s getest. Hierbij keken ze naar de invloed die deze auto’s hadden op de populairste pacemakers en ICD’s.

TEST MET RUIM 100 PROEFPERSONEN

Er werd getest met 108 proefpersonen. Iedere patiënt kreeg een van de vier EV’s toebedeeld en heeft met deze auto verschillende tests op de rollenbank gedaan. Zo werd er vol gas gegeven en met 120 km/uur gereden om de auto vervolgens weer op te laden. Hierbij werd het elektromagnetische veld in en rond de auto gemeten, zowel tijdens de rit als tijdens het laden. Gedurende de rit werd bij iedere proefpersoon een ECG (hartfilmpje) gemaakt om de eventuele door de EV veroorzaakte storingen te meten en registreren.

WAARSCHIJNLIJK ONGEVAARLIJK

De voorlopige conclusie van het onderzoek geeft aan dat er geen aanwijzingen zijn dat sprake is van een elektromagnetische straling die daadwerkelijk gevaar oplevert voor hartpatiënten. Er is ook niet geconstateerd dat deze straling de werking van de pacemakers en ICD’s verstoort. Evengoed blijft het wel een aandachtspunt. De motoren en accupakketten worden steeds krachtiger. Ook de techniek van de elektrische auto, evenals de laadtechniek, ontwikkelt zich in een hoog tempo zodat er ook in de toekomst nog regelmatig onderzoeken nodig zullen zijn.

Bron: elektrischeauto.nl

CARDIOLOGEN: MAGNETISCH VELD EV’S WAARSCHIJNLIJK ONGEVAARLIJK VOOR PACEMAKERS.

Recent Content