BRITTEN LIJKEN MASSAAL EV’S TE OMARMEN


Volgens recent onderzoek gaat rijden in een EV in 2019 massaal omarmd worden door Britten. Eén op de vijf Britten heeft het voornemen om vanaf 2019 over te stappen naar elektrisch rijden. Dat komt neer op iets meer dan 15 miljoen mensen. De wens staat bovenaan een lijstje van goede, duurzame voornemens voor het komende jaar. BRITTEN LIJKEN MASSAAL EV’S TE OMARMEN.

BEGIN

Experts erkennen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat ook daadwerkelijk 15 miljoen elektrische auto’s de showrooms uit zullen rijden in het komende jaar. Dat neemt niet weg dat het aantal bestuurders met de wens om in een EV te rijden niet eerder zo hoog is geweest in Groot-Brittannië. Daarmee lijkt een basis te zijn gelegd voor een snelle transitie naar elektrisch rijden die in de komende jaren moet plaatsvinden.

MEER GEBRUIK

Dat het percentage dat een EV wil bezitten juist nu heel hoog is, heeft wel ook nog een andere reden menen experts. Naast de mate van zelfreflectie die hoger is in de slotmaand van ieder jaar dan in veel andere jaren, is ook het menselijk gedrag flink anders in december. Zo wordt bijvoorbeeld vaker de auto gepakt voor allerlei klusjes als het kopen van een kerstboom of cadeaus voor onder die kerstboom. Daarmee worden mensen zich dus ook bewuster van de mate waarin zij auto’s gebruiken en hoe zij met een overstap kunnen bijdragen aan minder uitstoot van CO2.

ANDERE WENSEN

De lijst bevatte naast de wens om een EV te bezitten nog een flink aantal andere populaire stappen. Eén op de twee Britten wil minder plastic gebruiken. Eén op de drie wil meer gaan recyclen. Een kwart wil minder plastic rietjes gaan gebruiken en ook een kwart wil minder consumeren. Eén op de vijf denkt zoals aangegeven na over een elektrische auto. Wel is het zo dat de mensen die overstappen de grootste impact op het milieu kunnen hebben, kijkende naar dit lijstje.

Bron: elektrischeauto.nl

BRITTEN LIJKEN MASSAAL EV’S TE OMARMEN.

Recent Content