BMW HYBRIDES GAAN IN MILIEUZONES AUTOMATISCH IN ELEKTRISCHE MODUS


Met de introductie van de vierde generatie BMW Plug-In-Hybrid modellen zullen binnenkort nieuwe functies worden geïntroduceerd die moeten helpen om zoveel mogelijk van de volledig elektrische aandrijfcomponent gebruik te kunnen maken. De BMW Group gaat de eDrive zodanig vervolmaken dat het emissievrij en geluidsarm rijden in steden te bevorderen. BMW HYBRIDES GAAN IN MILIEUZONES AUTOMATISCH IN ELEKTRISCHE MODUS.

Het zoveel mogelijk in volledig elektrische modus rijden draagt niet alleen bij aan het optimaliseren van de efficiëntie en het verminderen van de uitstoot, maar ook aan het verlagen van de bedrijfskosten. Met name in het stadsverkeer, waar de elektrische aandrijving een hoger rendement heeft dan een benzine- of dieselaandrijving, kan dit aanzienlijk in de kosten schelen.

MILIEUZONES

Als steden milieuzones voor uitsluitend emissievrij rijden hebben of instellen, kunnen deze in de toekomst automatisch worden geïdentificeerd met behulp van geofencingtechnologie. Bij het instappen schakelt het voertuig in dat geval automatisch over naar de zuiver elektrische rijmodus. De eDrive-zones van de BMW Plug-In-Hybrid aandrijving maakt dan optimaal gebruik van het potentieel van plug-in hybriden zonder dat de bestuurder hier extra handelingen voor moet verrichten.

BMW eZones

PILOTPROJECT IN ROTTERDAM

De eerste praktijktest na het brainstormen over de nieuwe functie BMW eDrive Zones en de digitale service BMW Points was het proefproject “Electric City Drive” van de BMW Group. Dit werd in samenwerking met de stad Rotterdam en de Erasmus Universiteit uitgevoerd. In het najaar van 2018 werd in het kader van dit project onderzocht hoe een binnenstedelijke zone en een app die regelmatig opladen op speelse wijze stimuleert, het elektrisch rijden voor plug-in hybride voertuigen kan bevorderen. Het doel van het project is om gebruikers over te halen om nog vaker gebruik te maken van het volledige potentieel van hun voertuigen op het gebied van elektromobiliteit.

VIJFTIG DEELNEMERS

Ongeveer 50 vrijwillig deelnemende plug-in hybride chauffeurs uit de regio Rotterdam werden voorzien van een speciaal ontwikkelde app. Nadat de app op de smartphone was geïnstalleerd en gekoppeld aan het voertuig, verscheen er een overeenkomstige melding op het scherm van het voertuig toen de bestuurder de eDrive Zone voor het centrum van Rotterdam binnenreed. Gedurende een periode van drie maanden is onderzocht in hoeverre de deelnemers aan het project als gevolg van deze informatie meer in volledig elektrische modus zijn gaan rijden.

CONCURRENTIESTRIJD

Een bètaversie van de BMW Points app stelde de deelnemers ook in staat om te concurreren met andere projectdeelnemers, deel te nemen aan kleine wedstrijden en punten te verzamelen. De centrale bevinding was dat de PHEV-chauffeurs meer dan 90 procent van alle afstanden binnen de Rotterdamse eDrive Zone puur elektrisch hadden afgelegd toen ze de app op het voertuig hadden aangesloten.

DE BMW EDRIVE ZONES IN 2020 STANDAARD OP BMW PLUG-IN HYBRIDES

De in het testproject gebruikte technologie inspireerde de verdere ontwikkeling van BMW eDrive Zones en het hieronder omschreven BMW Points. Beide innovaties zullen binnenkort beschikbaar zijn in de productievoertuigen van BMW.

PUNTEN SPAREN MET BMW POINTS

Naast de BMW eDrive Zone functie stimuleert de BMW Group haar plug-in hybrid klanten ook door middel van BMW Points om zoveel mogelijk elektrisch te rijden. Deze nieuwe type digitale service werkt via de BMW Points App. Hiermee worden PHEV-klanten op speelse wijze gemotiveerd om het maximale potentieel van de elektrische aandrijving te benutten. Elektrisch gereden kilometers worden beloond met punten. Ook het opladen van de accu wordt ook beloond met BMW Points. Zo draagt naast het milieubewustzijn ook de sportieve ambitie ertoe bij dat de elektrische aandrijving zo vaak mogelijk de voorkeur krijgt.

AANTREKKELIJKE BELONINGEN

Als ze genoeg punten hebben gespaard, kunnen deelnemers de punten inwisselen voor aantrekkelijke beloningen, zoals het gratis in rekening brengen van de openstaande laadquota van Charge Now of, in de toekomst, producten van de merken Share Now, Park Now en Connected Drive Store.

Bron: elektrischeauto.nl

BMW HYBRIDES GAAN IN MILIEUZONES AUTOMATISCH IN ELEKTRISCHE MODUS.

Recent Content