AUTO’S MET VERBRANDINGSMOTOR MOETEN IN IERLAND IN 2045 VAN DE WEG AF


De opmars van de elektrische auto is in Noorwegen het verst gevorderd. Ruim de helft van de nieuwe auto’s is daar volledig elektrisch. Vanaf 2025 mogen daar überhaupt geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotor worden verkocht. Ook Ierland gaat het gebruik van elektrische auto’s stimuleren. AUTO’S MET VERBRANDINGSMOTOR MOETEN IN IERLAND IN 2045 VAN DE WEG AF.

MET INGANG VAN 2045 VAN DE WEG AF

Dat gaat zelfs zo ver dat vanaf 2045 auto’s met een verbrandingsmotor van de weg af moeten. De Ierse regering heeft in haar nieuwe klimaatbeschermingsplan namelijk bepaald dat in 2045 de zogenaamde Nationale Autotest voor auto’s met verbrandingsmotoren wordt stopgezet. Een keuring die je een beetje met de Duitse TÜV-keuring of onze APK kunt vergelijken. Het gaat om een verplichte jaarlijkse keuring voor auto’s van tien jaar en ouder. En zonder goedkeuring mogen die uiteraard niet meer de weg op. Over 26 jaar worden er in Ierland dus geen auto’s met verbrandingsmotor meer goedgekeurd en mogen ze dus niet meer op de openbare weg rijden. Ook mogen er vanaf 2030 in Ierland geen voertuigen met brandstofmotor meer worden geregistreerd. Dat houdt dus in dat er in Ierland over 26 jaar alleen nog maar elektrische auto’s rondrijden.

ELEKTRISCHE AUTO’S DÉ OPLOSSING

De Ierse regering heeft met het nieuwe klimaatbeschermingsplan duidelijk gekozen voor e-mobiliteit als de oplossing voor emissievrij vervoer. Men wil in Ierland het aantal elektrische voertuigen in Ierland de komende elf jaar dan ook fors verhogen 950.000 eenheden. De regering zal er ook voor zorgen dat elektrisch rijden aantrekkelijker wordt gemaakt. Dit gebeurt onder meer door het uitbreiden van het netwerk van openbare oplaadpunten. Men wil bijvoorbeeld dat bij winkels die meer dan tien parkeerplaatsen hebben, straks ook minstens één laadpaal zal staan.

GESTEGEN UITSTOOT TERUGDRINGEN

In Ierland is de uitstoot de laatste jaren gestegen. Omdat het groene eiland voor een heel groot deel afhankelijk is van fossiele brandstoffen, leidde de groei van de economie ook tot een verhoging van de CO2-uitstoot. Het nieuwe klimaatbeschermingsplan moet volgens de Ierse overheid dan ook een trendbreuk in gang zetten. Het klimaatbeschermingsplan omvat niet alleen maatregelen op het gebied van mobiliteit. Ierland zal ook voor andere sectoren concrete doelstellingen vaststellen om zo de CO2-uitstoot te verminderen.

GEEN INVESTERINGEN IN KLIMAATSCHADELIJKE BUSINESSMODELLEN

De Ierse staat heeft zich al eerder geconformeerd met een desinvesteringsregeling. Dat houdt in dat de Ierse staat niet meer zal investeren in bedrijven die een klimaatschadelijk businessmodel hanteren.

KLIMAATBESCHERMINGSPLANNEN

Ook andere landen gaan het gebruik van auto’s met verbrandingsmotoren terugdringen. In Denemarken, IJsland en Zweden mogen vanaf 2035 geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotor worden geregistreerd. Dat geldt ook voor Frankrijk en Groot-Brittannië, maar daar is het verbod vanaf 2040 van kracht. Ook zijn er diverse plaatselijke maatregelen. Zo mogen er in Amsterdam met ingang van 2030 geen auto’s met verbrandingsmotor meer de stad in.

Bron: elektrischeauto.nl

AUTO’S MET VERBRANDINGSMOTOR MOETEN IN IERLAND IN 2045 VAN DE WEG AF.

Recent Content