Automobilist laat auto steeds vaker staan


Hoewel één op de vijf automobilisten geen flauw benul heeft van wat de auto hem of haar kost, beseffen we ons steeds meer dat een auto een duur ding is. En dus laten we hem steeds vaker staan. Automobilist laat auto steeds vaker staan.

Dat blijkt uit onderzoek van GfK (met slechts 1000 respondenten!) in opdracht van BNRen seniorenclub ANWB. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat mannen beter op de hoogte zijn van de kosten van autorijden dan vrouwen. Jongeren tussen de 18 en 34 jaar weten het minst van de verschillende belastingen. Slechts 14% weet exact wat zijn of haar auto hem precies kost, terwijl 19% geen flauw benul heeft van de kosten.

Uiteraard vindt vrijwel iedereen (83%) de prijzen aan de pomp te hoog en is 68% van de respondenten van mening dat de belastingen te hoog zijn. Eerlijk gezegd vind ik het persoonlijk vooral opmerkelijk dat schijnbaar 17% de kosten van brandstof niet te hoog vindt en 32% niet van mening is dat ze teveel belasting betalen. Maar dat laatste kan wel eens verband houden met de grootste denkfout die automobilisten maken: men denkt ongeveer 50 euro per maand aan belastingen kwijt te zijn terwijl dit in realiteit gemiddeld meer dan 200 euro per maand is, aldus GfK.

Van de respondenten heet 77% het gevoel heeft dat de kosten de afgelopen jaren zijn toegenomen. De andere 23% leeft schijnbaar onder een steen, maar wat doen we dan aan die stijgende kosten? 42% van de automobilisten geeft aan bewust een zuiniger auto te hebben gekocht en een derde van de respondenten geeft aan de auto vaker te laten staan en minder lange ritten te maken. Ook gaat bijna driekwart van de automobilisten op zoek naar de goedkopere benzinepompen.

Weet jij hoeveel jouw auto je elke maand kost? Ben je je bewust van de belastingen, brandstofkosten en bijvoorbeeld afschrijvingen van jouw automobiel of kijk je gewoon elke maand of je nog genoeg op de rekening hebt voor dat laatste tankje benzine?

Automobilist laat auto steeds vaker staan.

Recent Content