100 TESLA MODEL S CABRIO’S ONDERWEG NAAR CHINA


Doe voldoende gel in je haar of neem een kam mee op zak. Want in tegenstelling tot een ritje in een standaard Model S, gooit deze je haren wél in de war. 100 TESLA MODEL S CABRIO’S ONDERWEG NAAR CHINA.

De heren bij Newport Convertible Engineering maakten bekend een luchtige versie klaar te hebben van de Model S. De cabrio is beschikbaar in hardtop en softtop, al komt die best duur uit.

De softtop kost je 29.000 dollar, de hardtop 49.000 dollar. En voor je gaat juichen en zeggen dat 29.000 dollar toch helemaal niet veel is, je moet de Model S zelf meebrengen. Met andere woorden: een Model S + 29.000 of 49.000 dollar is er nodig voor een Model S cabrio.

Maar niet iedereen lijkt zich druk te maken in de prijs. Want in China zijn er al honderd stuks verkocht.

En de vraag is duidelijk een veelvoud. Want Newport Convertible Engineering heeft aan Tesla gevraagd niet minder dan 5.000 wagens te willen voorzien.

Net als elke cabrio werden ook hier enkele technische aanpassingen aangebracht.

100 TESLA MODEL S CABRIO’S ONDERWEG NAAR CHINA.

Recent Content